Restaurant Svanelunden bryllup

Bryllup på Restaurant Svanelunden

Restaurant Svanelunden bryllup er en fantastisk og smuk samt romantisk kulisse at holde sit bryllup i. Vi var med som fotografer i Hjørring på det skønne Restaurant Svanelunden. Brudeparret blev viet i Sct. Catharinæ kirke, hvor vi lavede billeder, før under og efter vielsen. Efter vielsen gik turen så til Restaurant Svanelunden, hvor der blev skåret bryllupskage og serveret champagne.

Restaurant Svanelunden bryllup

Efter receptionen, gik vi ud omkring Restaurant Svanelunden og fotograferede i de smukke naturomgivelser. Efter de officielle bryllupsbilleder var i kassen, startede bryllupsfesten med brudevals til den lyse morgen.

Læs mere om bryllupsfotografen i Hjørring her.

Lidt om Svanelunden

Svanelunden blev anlagt på initiativ af købmand Jørgen H. Nielsen i 1878, på dét der dengang var nogle nøgne bakker syd for jernbanestationen. Arealet var ejet af Hjørring kommune, og beplantningsarbejdet blev udført som beskæftigelsesarbejde iværksat af kommunen, for at afhjælpe en stor arbejdsløshed 1877-78. Seks år senere købte kommunen også et sumpet engdrag syd for bakkerne. Her blev der udgravet en dam, som skulle bruges til skøjtebane. Der blev fra starten udsat et svanepar i dammen, hvilket gav anledning til at anlægget herefter blev kaldt Svanelunden

Restaurant Svanelunden bryllupsfoto-146 bryllupsfoto-143 Restaurant Svanelunden bryllup bryllupsfoto-118 bryllupsfoto-111 bryllupsfoto-99 Restaurant Svanelunden 2